Ωράριο e-shop: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00
ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά άνω των 49 ευρώ
Μοναδικές τιμές σε πάνω από 20.000 προϊόντα
Τηλεφωνικές παραγγελίες 210 639 3629
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Close

Όροι Χρήσης

1. Γενικά / Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους χρήσης, λειτουργίας και συναλλαγών του δικτυακού τόπου, όπως αυτοί αναγράφονται στο παρόν.

Ο δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικα πρόσωπα. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον επισκέπτονται και να τον χρησιμοποιούν.

Κάθε επισκέπτης, χρήστης ή πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος πριν την με οιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοχώρου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, λειτουργίας και συναλλαγών του ιστοχώρου, δεδομένου ότι πριν την πρόσβαση, περιήγηση και την με οιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοχώρου δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης, λειτουργίας και συναλλαγών του παρόντος ιστοχώρου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών, χρηστών και πελατών των όρων χρήσης, λειτουργίας και συναλλαγών του παρόντος ιστοχώρου αποτελεί προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του ιστοχώρου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, ελεύθερα και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης, λειτουργίας και συναλλαγών του παρόντος ιστοχώρου, για τον λόγο δε αυτό οι επισκέπτες, χρήστες και πελάτες καλούνται να ελέγχουν εάν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους όρους χρήσης, λειτουργίας και συναλλαγών.

Η χρήση του παρόντος ιστοχώρου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, λειτουργίας και συναλλαγών του παρόντος ιστοχώρου, εκ μέρους των επισκεπτών, χρηστών και πελατών.

Οι χρήστες του παρόντος ιστοχώρου υποχρεούνται κατά την σύναψη οιασδήποτε σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που τους ζητούνται.

Η σύμβαση σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί αποκλειστικά και μόνο με την λήψη από εσάς του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) της επιβεβαίωσης παραγγελίας.

Η χρήση του παρόντος ιστοχώρου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, και οι επισκέπτες, χρήστες και πελάτες υποχρεούνται να τον χρησιμοποιούν σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Ρητά απαγορεύεται στους επισκέπτες, χρήστες και πελάτες του παρόντος ιστοχώρου να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, που είναι παράνομο, υβριστικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, πορνογραφικό ή ρατσιστικό.

Για οιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τους όρους χρήσης, λειτουργίας και συναλλαγών του παρόντος ιστοχώρου μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2106617976 στο emailinfo@pharmacymall.gr καθώς και στο φυσικό κατάστημα μας στον Γέρακα Αττικής και επί της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 26 (ΤΚ 15344).  

 

2. Περιορισμός ευθύνης ηλεκτρονικού καταστήματος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα μας δεν ευθύνεται

_ Για παρενέργειες ή ζημίες από την χρήση των παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, σε απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, σε ποιότητα κατασκευής, σε ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η ευθύνη μας περιορίζεται στην υποχρέωση μας αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

_ Για ελλείψεις στην διαθεσιμότητα των προϊόντων, που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, καιρικά φαινόμενα, απεργίες, παράνομες συμπεριφορές τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του ηλεκτρονικού φαρμακείου.

_ Για προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους και αποδοθούν σε υπαιτιότητα της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργία των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφού δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτων, δυσλειτουργία του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών (τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (HostProvider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (AccessProvider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις του και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

_ Για κακή κατάσταση των παραδιδομένων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα, και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

_ για τυχόν ζημιές στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από κινδύνους, εφόσον το ηλεκτρονικό κατάστημα εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής βλαβών.

_ Για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τους επισκέπτες μας νόμιμα τοποθετούμενοι. στον παρόντα ιστοχώρο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κλπ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του χρήστη που οφείλεται σε κινδύνους, επιζήμιες συμπεριφορές και πρακτικές που εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον τραπεζικών ιδρυμάτων, διαφημιζομένων στον παρόντα ιστοχώρο φορέων, συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών κλπ, ακόμα κι αν η παραπομπή σε αυτούς γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστοχώρο (hyperlink, διαφημιστικά banners κλπ)

_ Οι παρεχόμενες από τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν.

_ το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη ή του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό του αντισυμβαλλομένου, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλον χώρο υποδεικνύει ο αντισυμβαλλόμενος χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο χρήστης.

 

3. Πνευματικά δικαιώματα

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενο του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος, και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.